هیدروستات

آشنایی با نحوه ی عملکرد هیدروستات ماشین لباس شویی

 

 هیدروستات یا به عبارتی تنظیم کننده ی سطح آب ماشین لباس شویی یکی از اجزای مهم آن می باشد که وظیفه ی کنترل سطح آب ورودی به دیگ لباس شویی را دارد. این قطعه ﻭﺳﻴﻠﻪ ی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ی ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ لباس شویی بوده که به شکل های مختلف قابل تنظیم است. این تنظیمات ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﺎﺯﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳــﻄﺢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. باید توجه داشت هرگز نباید این تنظیمات را تغییر داد.

این قطعه دارای کارکرد و ویژگی هایی است که در ادامه ی این مطلب به بررسی بیشتر آن پرداخته خواهد شد.

انواع هیدروستات (تنظیم کننده ی سطح آب لباس شویی):

ﺩﺭ  ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ  از دو نوع هیدروستات که در زیر نام برده شده است استفاده می شود:

  • ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ﻫﺎﻯ ﺳﻪ ﻓﻴﺶ
  • ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ﻫﺎﻯ ﺷﺶ ﻓﻴﺶ

در تصاویری که در پایان این مبحث آورده شده است می توان انواع سه فیش و شش فیش این قطعه را مشاهده نمود.

هیدروستات

 

هیدروستات 3 فیش

هیدروستات

هیدروستات6 فیش

تفاوت هیدروستات سه و شش فیش

آنچه در این مطلب تحت عنوان عملکرد هیدروستات بیان می شود، در واقع مربوط به نوع سه فیش آن است. در نمونه ی شش فیش علاوه بر این که فرایند ورود آب به ماشین لباس شویی مورد توجه است، ورود آب به ماشین با دور کند آغاز شده تا لباس ها بتوانند به خوبی خیس شوند و فرایند آب گیری دستگاه تکمیل شود. در پایان نیز آب به شکل دور کند قطع شده و هیتر برای خشک کردن لباس ها فعال می شود.

اجزای هیدروستات لباس شویی

هیدروستات معمولا  ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ بوده که ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﻳﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. سپس ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻳﮓ، ﻫﻮﺍﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻯ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ صادر می شود.

هیدروستات

هیدروستات

هیدروستات

  عملکرد هیدروستات ماشین لباس شویی

هیدروستات یکی از مهم ترین بخش های لباس شویی به شمار می رود که مستقیما با تایمر در ارتباط است. عملکرد این قطعه به این شکل است که برای رسیدن برق به بخش های اصلی آب گیری دستگاه، ابتدا از این قطعه عبور می کند. به عبارتی دیگر می توان گفت برق وارده به دستگاه در ابتدا وارد تایمر گشته و پس از گذشت از آن به میکروسوئیچ منتقل می شود. در نهایت نیز به بخش هیدروستات ماشین لباس شویی انتقال پیدا میکند.

بر روی بدنه ی این قطعه ی لباس شویی پیچی تعبیه شده است که جهت تنظیم مقدار آب ورودی به ماشین لباس شویی می باشد. به عبارتی می توان گفت این پیچ قدرت فنر پشت پرده ی دیافراگم را تشدید را تضعیف می کند. با توجه به اهمیت این تنظیمات متخصصین پس از طراحی و تنظیم هیدروستات بر روی آن لاک می ریزند تا بتوان حساسیت موضوع را بیان نمود. باید توجه داشت در صورت گردش پیچ به سمت راست یا چپ مقدار آب ورودی تغییر خواهد نمود. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد هرگز نباید تنظیمات و مقدار مربوط به این بخش را تغییر داد.

در تصویر زیر می توان نمونه ای از یک هیدروستات ماشین لباس شویی مدل metalfex hd505  را مشاهده نمود:

 

هیدروستات ماشین لباس شویی مدل metalfex hd505  

guest
0 دیدگاه
بازخورد درون متنی
مشاهده همه نظرات