نمونه سوالات امتحانات فنی و حرفه ای برق صنعتی

نمونه سوالات برق صنعتی

نمونه سوالات برق صنعتی [1402] مخصوص امتحانات فنی و حرفه ای + پاسخنامه

 

1-کدام گزینه از سیستم های کنترل سخت افزاری نمی باشد؟
1) رله ای مکانیکی
2) رله ای پنوماتیکی
3) الکترونیکی
4) منطقی قابل برنامه ریزی ✅

2-کدام گزینه از مزایای PLC نسبت به کنتاکتورها نیست؟
1
) استهلاک مکانیکی ندارد
2) انرژی کمتری مصرف می کند
3) محدود به دستگاه فرایند یا سیستم خاصی است ✅
4) نویز مکانیکی و الکتریکی ایجاد نمی کند

 

پیشنهاد ویژه : آموزش برق ساختمان مخصوص ورود به بازار کار

نمونه سوالات برق صنعتی

 

3-پی ال سی های S5 و S7-300 به ترتیب به چه شرکت هایی تعلق دارند؟   نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
1
) Omron – Siemens
2) Siemens – Omron
3) ABB – LG
4) Siemens – Siemens ✅

4-کدام مزیت LOGO ممکن است شامل تمامی نسخه های آن نباشد؟
1) راه اندازی ساده تر
2) کاهش هزینه ها
3) قابلیت رمز گذاری
4) دارا بودن صفحه نمایش ✅

5-کدام یک از کارت های حافظه LOGO قابلیت خواندن و نوشتن را دارد و با قطع برق پاک نمیشود؟

1) زرد ✅
2) قرمز
3) آبی
4) سبز

6-ماژول Dm8 مدل توسعه ای دارای ………………….. و ………………….. می باشد؟
1) 4 ورودی و 4 خروجی آنالوگ
2) 4 ورودی و 4 خروجی دیجیتال ✅
3) 4 ورودی دیجیتال 4 ورودی آنالوگ
4) 8 ورودی دیجیتال

7-کدام زبان برنامه نویسی نرم افزار LOGO شبیه مدارهای رله کنتاکتوری است؟
1
) زبان LAD ✅
2) زبان ALD
3) زبان FBD
4) زبان STL

8-در زبان برنامه نویسی تردبانی در نرم افزار LSC از کدام توابع استفاده میشود؟   نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
1) SF و Constants ✅
2) فقط از تابع Constants
3)فقط از تابع SF
4)Basic function

9-جهت حفاظت ورودی ها و خروجی های PLC در مقابل ولتاژهای ناگهانی و اتصال کوتاه از ………………….. استفاده میشود؟
1) فیوز
2) مقاومت
3) ایزولاتور
4) ایتوکوپلر ✅

10-کلید میانبر جهت ارسال برنامه از رایانه به LOGO چیست؟
1) Ctrl + U
2) Ctrl + A
3) Ctrl + D ✅
4) Alt + D

11-به عمل برداشتن برنامه از LOGO اصطلاحا ……………….. گفته میشود؟   نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
1) Download کردن
2) Compare کردن
3) Upload کردن ✅
4) Compact کردن

12-در برنامه LSC تابع ……………… شامل اتصالات و ……………… شامل توابع ویژه می باشند؟
1) GF SF –
2) SF – CO ✅
3) GF -SF
4) GF – CO

13-در برنامه LSC کدام تابع شامل بلوک های متعددی از جمله گیت های منطقی مختلف می باشد؟

1) GF ✅
2) SF
3) FG
4) CO

14-مفهوم Retentive – Delay در برنامه LSC ؟     نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
1) تایمر تاخیر در وصل
2) تایمر تاخیر در قطع
3) تایمر تاخیر در وصل ماندگار ✅
4) تایمر پالسی

15-کدام LOGO دارای 8ورودی و 4خروجی رله ای بدون صفحه نمایش بوده و نیاز به منبع تغذیه Vdc12/24 دارد؟

1) LOGO! 12/24 RC
2) LOGO! 230 RCO
3) LOGO! 12/24 RCO ✅
4) LOGO! 12/24 CO

16-مفهوم Local Program چیست؟
1) برنامه نویسی و ویرایش از طریق کلید های تابع روی LOGO ✅
2) برنامه نویسی به زبان نردبانی
3) ارسال برنامه از LOGO به رایانه و تست کردن برنامه
4) ارسال برنامه از LOGO به کارت های حافظه

17-کلید میانبر جهت فعال کردن شبیه سازی برنامه LSC کدام است؟
1) F1
2) F2
3) F3 ✅
4) F6

18-کدام گزینه از سیگنال های استاندارد ورودی های آنالوگ LOGO نمی باشد؟
1) 0 الی 10 VDC
2) 0 الی 20 mA
3) 4 الی 20 mA
4) 4 الی 20 mV ✅

19-در برنامه LSC ورودی ها با ………………… خروجی ها با ……………….. و فلگ ها با ………………. نشان داده میشوند؟
1) F-Q-I
2) F-I-Q
3) M-I-Q
4) M-Q-I ✅

20-کدام یک از فعالیت های زیر ، فعالیت دینامیک محسوب می شود؟   نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
1) خوابیدن
2) نشتن بر روی صندلی
3) ایستادن
4) پیاده روی ✅

21-کدامیک از گزینه های زیر از عوامل موثر در ایجاد خستگی در کار محسوب نمی شود؟
1) عدم علاقه مندی به کار
2) بیماری های گذشته و فعلی
3) برخوردار نبودن از مسائل رفاهی
4) نداشتن اتاق شخصی ✅

22-برای مشاغل در وضعیت نشسته فاصله میان صندلی و سطح میز چند سانتی متر در نظر گرفته می شود؟
1) 27 تا 30 سانتی متر ✅
2) 50 تا 60 سانتی متر
3) 10 تا 15 سانتی متر
4) 5 تا 10 سانتی متر

23-برای کار سنگین در وضعیت ایستاده کدامیک از دماهای زیر مناسب تر است؟
1) 5 درجه سانتی گراد
2) 10 درجه سانتی گراد
3) 17 درجه سانتی گراد ✅
4) 30 درجه سانتی گراد

24-کدامیک از گزینه های زیر جزو عوامل فیزیکی موثر در محیط کار نمی باشد؟     نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 

1) نور و روشنایی
2) گرما و سرما
3) گرد و غبار
4) تغذیه نامناسب ✅

25-کدام گزینه از پایه های یک ترانزیستور نمی باشد؟
1
) گیت ✅
2) امیتر
3) بیس
4) کلکتور

26-ترانزیستوری که از اتصال دو قطعه نیمه هادی نوع P و یک قطعه نیمه هادی نوع N ساخته شده باشد را چه می نامند؟
1) ترانزیستور PNN
2) ترانزیستور NPN
3) ترانزیستور PPN
4) ترانزیستور PNP ✅

27-کدام نوع از انواع آرایشهای ترانزیستور ، سیگنال ورودی را از نظر جریان و ولتاژ تقویت می کند؟
1) بیس مشترک
2) کلکتور مشترک
3) گیت مشترک
4) امیتر مشترک ✅

28-ترانزیستور یک عنصر نیمه هادی ………………… که شامل ……………….. PN چیست؟
1) 3لایه – 2 پیوند
2) 5 لایه – 4 پیوند
3) 3 لایه – 2 پیوند
4) 4 لایه – 3 پیوند ✅


29-کدام پایه تریستور زمان عمل و هدایت تریستور را کنترل می کند؟     نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
1) آند
2) کاتد
3) گیت ✅
4) بیس

30-نام پایه های تریستور درکدام گزینه صحیح بیان شده است؟
1) آند – کاتد -گیت ✅
2) بیس – امیتر – کلکتور
3) آند – کاتد -بیس
4) آند – کاتد – کلکتور

31-معادل کدام قطعه الکترونیکی را می توان به صورت دو دیود چهار لایه موازی و معکوس نشان داد؟
1) ترانزیستور
2) تریستور
3) ترایاک
4) دیاک ✅

32-کدام قطعه الکترونیکی زیر دارای دو سر است؟     نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
1) تریستور
2) ترانزیستور
3) دیاک ✅
4) ترایاک

33-………………….. معادل دو SCR یکی گیت آندی و دیگری گیت کاتدی است که بطور موازی بسته شده اند؟

1) تریستور
2) ترانزیستور
3) ترایاک ✅
4) ترانزیستور UJT

34-در کدام گیت منطقی اگر حدقل یکی از ورودی های آن یک شود خروجی آن یک خواهد شد؟

1) گیت AND
2) گیت OR ✅
3) گیت NOR
4) گیت NAND

35-عبارت Y = A . B رابطه منطقی کدام گیت است؟
1) گیت XOR
2) گیت AND ✅
3) گیت OR
4) گیت NAND

36-کدام گیت منطقی فقط دارای یک ورودی می باشد؟
1) گیت AND
2) گیت OR
3) گیت NOR
4) گیت NOT ✅

37-……………… ، یک وسیله ذخیره سازی منطقی بوده و قادر است یک بیت از اطلاعات را در خود ذخیره کند؟
1) فلیپ فلاپ ✅
2) گیت منطقی
3) حافظه جانبی
4) بافر
 نمونه سوالات برق صنعتی فنی حرفه ای 
38-نام دیگر نقشه تک خطی چیست؟
1) شمای فنی ✅
2) شمای حقیقی
3) شمای گسترده
4) شمای مسر جریان

39-با توجه به استاندارد VDE آلمان ، به ترتیب کنتاکتور – .سایل حفاظتی – شستی ها را با چه حروفی نشان می دهند؟
1) B – F -K
2) C – E – K
3) S – F – K ✅
4) B – E – C

40-بجای نقشه خارجی و نقشه مونتاژ میتوان از ………………… استفاده کرد؟

1) نقشه چند خطی
2) نقشه تک خطی
3) نقشه ترمینال ✅
4) نقشه مسیر جریان

 

پیشنهاد ویژه : آموزش تعمیرات موبایل به صورت کاملا تخصصی و عملی

 

41-در کلید فیوزها از چه نوع فیوزهایی استفاده میشود؟
1) فیوز فشنگی
2) فیوز آلفا
3) فیوز کاردی ✅
4) فیوز کات اوت

42-کدام کلید در تابلوهای فشار ضعیف کاربردی ندارد؟
1) دیژنگتور ✅
2) کلید اتوماتیک MCCB
3) کلید فیوز NH
4) کلید اتوماتیک ACB

43-در تابلوها برای نگه داشتن شینه ها و جداسازی آنها از بدنه تابلوها از چه وسیله ای استفاده میشود؟
1) مقره سوزنی
2) مقره اتکایی ✅
3) مقره مهار
4) ترمینال پلاستیکی

44-نصب وسایل الکتریکی نظیر کنتاکتورها ،فیوزها بر روی کدام قسمت تابلو انجام می گیرد؟
1) اسکلت اصلی تابلو
2) روبند تابلو
3) سینی تابلو ✅
4) جداره تابلو

45-کدام گزینه شامل تقسیم بندی انواع تابلوهای فشار ضعیف نمی باشد؟
1) تابلو فرعی
2) تابلو اصلی
3) تابلو مشترک
4) تابلو نیمه اصلی

46-در تابلوها ظرفیت الکتریکی شینه ها نباید از …………… شدت جریان کلید اصلی کمتر باشد؟
1) 200%
2) 50%
3) 150 % ✅
4) 80%

47-ارتفاع نصب برای کلیه تابلوهای دیواری از بالای تابلو تا کف تمام شده چقدر باید باشد؟
1) 160 سانتی متر
2) 180 سانتی متر
3) 240 سانتی متر
4) 210 سانتی متر ✅

48-برای جلوگیری از زخمی شدن و تثبیت کابلها در محل ورود آنها به تابلوهای برق از چه وسیله ای استفاده میشود؟
1) مقره مهار
2) گلند کابل
3) مقره اتکایی ✅
4) بست کمربندی

49-حروف ااختصاری تابلوی فرعی روشنایی طبقات در نقشه ها چیست؟
1) GP
2) MDP ✅
3) DP
4) CP

50-کدام گزینه از انواع تست های مکانیکی تابلوهای برق نیست؟
1) محکم بودن پیچ های اتصال
2) محکم بودن قلاب های حمل و نقل
3) محکم بودن تجهیزات داخل تابلو
4) تست اتصال بدنه ✅

51-در تابلوهای برق از فیوزهای تیپ …………….. برای حفاظت الکتروموتورها استفاده میشود؟
1) B
2) L
3) C ✅
4) F

52-در کلیدفیوزهایی که به عنوان کلید اصلی در تابلوهای فشار ضعیف استفاده می شوند از چه نوع فیوزهایی به کار گرفته می شود؟
1) فیوز کاردی HH
2) فیوز کاردی NH ✅
3) فیوز چاقویی HH
4) فیوز آلفا

53-کدام گزینه از انواع وسایل اندازه گیری در تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف نمی باشد؟
1) ترانس جریان
2) فرکانس متر
3) ترانس ولتاژ ✅
4) ولت متر

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۶ از ۵
از مجموع ۵ رای
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد درون متنی
مشاهده همه نظرات