کارگاه آموزش تابلو برق


در کارگاه آموزش تابلو برق می توانید نصب و طراحی تابلو برق را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.