کارگاه آموزش دوربین مداربسته


در کارگاه آموزش نصب در شیشه ای می توانید نصب در شیشه ای را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.