کارگاه آموزشی فنی سازان


در این کارگاه می توانید تمامی مقالات و فیلم های آموزشی به روز در زمینه فنی و حرفه ای را مشاهده کنید و از این کارگاه رایگان برای رفع مشکلات فنی و حرفه ای خود استفاده کنید

مقالات آموزش الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق

مقالات آموزش سیستم های مخابراتی

مارس 2, 2020
محاسبات لبه

Socionext قدم جدیدی را برای محاسبات لبه

Socionext قدم جدیدی را برای محاسبات لبه با استفاده از دستگاه های پیشرفته بر می دارد به تازگی سیستم Socionext با گروه فناوری Foxconn و Optix […]
kk_star_ratings();