کارگاه آموزش سانترال


در کارگاه آموزش سانترال می توانید نصب و تعمیر سانترال را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.