کارگاه آموزش تعمیر برد الکترونیکی


در کارگاه آموزش تعمیر برد الکترونیکی می توانید تعمیر برد الکترونیکی را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.