کارگاه آموزش الکترونیک


در کارگاه آموزش الکترونیک می توانید مهندسی الکترونیک را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.