کارگاه آموزش تعمیر ماشین های اداری


در کارگاه آموزش تعمیر ماشین های اداری می توانید تعمیر ماشین های اداری را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.

021-66470459