کارگاه آموزش هوشمند سازی ساختمان


در کارگاه آموزش هوشمند سازی ساختمان می توانید هوشمند سازی ساختمان را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.

021-66970225