کارگاه آموزش رباتیک


در کارگاه آموزش رباتیک می توانید رباتیک را به طور کامل و کاربردی، آموزش ببینید و در صورت تمایل می توانید در کلاس های آموزشی فنی سازان شرکت نمایید.

021-66470459