آموزش انواع پی ال سی s7-300 زیمنس ، جز  PLC های پیشرفته این شرکت محسوب می شوند .  S7-300 تا سال ۲۰۲۰ تولید می‌شود و پس از آن بنا به تعهد زیمنس تا ۱۰ سال تجهیزات جانبی این PLC تولید و تامین خواهد شد. CPUهای پی ال سی S7-300 در چهار سری استاندارد، کامپکت، ایمن در برابر خطا (Failsafe) و تکنولوژیک تولید می شود.

این نوع از plcها دارای مزایایی هستند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دارای طراحی ماژولار
 • اشغال فضای کم
 • وجود دامنه وسیعی از ماژول ها برای این نوع plc
 • توسعه سیستم به صورت مرکزی
 • انجام ساختارهای غیر متمرکز بنا به وظیفه محوله

در ادامه به بررسی تمامی مدل‌های CPUهای S7-300 پرداخته می‌شود:

CPUهای استاندارد پی ال سی s7-300 زیمنس

CPU 312 زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 314 زیمنس

 • حافظه کاری: ۱۲۸KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط MPI روی برد
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 315-2DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۲۵۶KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 315-2 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۸۴KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه به همراه دو پورت برای توپولوژی‌های خط
 • رابط DP-master/slave ترکیب شده MPI / پروفیباس
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) در شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • کنترلر ورودی/خروجی شبکه پروفینت برای اجرای ورودی/خروجی توزیع‌شده در شبکه پروفینت
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 317-2DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۱MB
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 317-2PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۱MB
 • هوشمندی توزیع‌شده در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پرووفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • کنترلر ورودی/خروجی شبکه پروفینت برای اجرای ورودی/خروجی توزیع‌شده در شبکه پروفینت
 • دو پورت شبکه پروفینت برای توپولوژی‌های خط
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط DP-master/slave ترکیب شده MPI / پروفیباس
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 319-3PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۲MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی‌های خط
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده روی پروفیباس و شبکه پروفینت
 • هوشمندی توزیع‌شده در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پرووفینت
 • مد همزمانی روی پروفیباس
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPUهای کامپکت پی ال سی  S7-300 زیمنس

CPU 312C زیمنس

 • حافظه کاری: ۶۴KB
 • رابط MPI روی برد
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۱۰ورودی و ۶خروجی دیجیتال
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۸۰

CPU 313C زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۲۸KB
 • رابط MPI روی برد
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

CPU 313C-2 PtP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۲۸KB
 • رابط MPI روی برد
 • لینک رابط نقطه به نقطه
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۱۶ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۸۰

CPU 313C-2 DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۲۸KB
 • رابط MPI روی برد
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۱۶ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۸۰

CPU 314C-2 PtP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۹۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • لینک رابط نقطه به نقطه
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

CPU 314-2 DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۹۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

 CPU 314-2 DP/PN زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۹۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • ۲ پورت شبکه پروفینت برای ساختارهای خطی
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

CPUهای ایمن در برابر خطا (Failsafe)  پی ال سی s7-300 زیمنس

CPU 315F-2 DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۸۴ KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • ماژول‌های ورودی/خروجی ایمن در برابر خطا توزیع‌شده می‌توانند از طریق رابط پروفیباس DP به CPU متصل شوند.
 • ابعاد: ۴۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 315F-2 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۵۱۲KB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پپروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء(CBA)
 • ابعاد: ۴۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 317F-2 DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۱MB
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • ابعاد: ۸۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 317F-2 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۵MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • ابعاد: ۴۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 319F-3 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۵MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰

CPUهای تکنولوژیک پی ال سی s7-300 زیمنس

CPU 315T-3 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۸۴KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال درایوها از طریق پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیمات ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 317T-3 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱MB
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی مرکزی و توزیع شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال درایوها از طریق پروفیباس
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیمات ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • پشتیبانی از استفاده از ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 317TF-3 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۵ MB
 • مطابق با استانداردهای EN 954-1، IEC 6206، EN ISO13849-1
 • اجرای مستقیم توابع ایمن در برابر خطا (failsafe) مربوط به درایوها
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال به درایوها از طریق پروفیباس DP
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع شده
 • ظرفیت پردازش بالا برای محاسبات باینری و نقطه شناور
 • مناسب برای تنظیمات ورودی/خروجی بزرگ
 • مناسب برای تنظیمات ورودی/خروجی توزیع شده
 • پشتیبانی از ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ارتباط ایمن در برابر خطا، کنترلر از پروفیباس DP و شبکه پروفینت با پروتکل PROFIsafe استفاده می‌کند.
 • توابع ایمن در برابرخطا از درایوها می توانند مستقیما پردازش شوند.
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخورد درون متنی
مشاهده همه نظرات