پی ال سی های S7-400 زیمنس

معرفی انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس

شرکت زیمنس دو نوع CPU با کارائی های متفاوت برای پی ال سی S7-1200 تولید کرده است، که هر کدام از CPU ها قابل ارتقاء هستند. CPU های پی ال سی S7-1200 تا ۳ ماژول ارتباطی و ۸ ماژول سیگنال ارتقاء می یابند. ماژول های سیگنال با ترکیب شدن با کنترلر بدون تغییر در سا یز فیزیکی شان ورودی خروجی های آنالوگ و دیجیتال را توسعه می دهند. ماژول سیگنال سمت راست CPU متصل می شوند و ظرفیت ورودی خروجی های آنالوگ و دیجیتال را افزایش دهند. CPU های پی ال سی S7-1200 از سمت چپ با ۳ ماژول ارتباطی ارتقاء می یابد، که این ارتقاء ارتباطات یکپارچه و استفاده از دستگاه های مختلف ورودی خروجی را میسر می کند. در این مقاله به معرفی انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس پرداخته شده است.

 

 انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس

 • CPU های استاندارد
 • CPU های ایمن در برابر خطا

مدل های CPUهای استاندارد برای PLC های S7-1200

 • CPU 1211C
 • CPU 1212C
 • CPU 1214C
 • CPU 1215C
 • CPU 1217C

مدل های CPUهای ایمن در برابر خطا برای PLC های S7-1200

 • CPU1212FC
 • CPU1214FC
 • CPU1215FC

انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس

 

بررسی جزئیات مدل های CPU های پی ال سی S7-1200

CPUهای استاندارد PLC های S7-1200

CPU 1211C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۵۰KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۶ ورودی دیجیتال و ۴ خروجی رله ای
 • تعداد مدل : ۳ مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال (SB) و حداکثر یک ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : سه شمارشگر سریع با فرکانس ۱۰۰KHZ

 CPU 1212C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۷۵KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۶ خروجی رله ای
 • تعداد مدل : ۳ مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال (SB) و ۲ ماژول سیگنال حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : ۴ شمارشگر سریع با فرکانس ماکزیمم ۱۰۰KHZ و یکی با فرکانس ماکزیمم ۳۰KHZ

CPU 1214C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۰۰KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی رله ای
 • تعداد مدل : ۳ مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال و ۸ ماژول سیگنال (SB) حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : ۳ شمارشگر با فرکانس ۱۰۰KHZ و سه شمارشگربا فرکانس ۳۰KHZ

CPU 1215C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۲۵KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی رله ای
 • تعداد مدل : ۳ مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال و ۸ ماژول سیگنال (SB) حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : ۳ شمارشگر با فرکانس ۱۰۰KHZ و سه شمارشگربا فرکانس ۳۰KHZ
 • رابط اترنت یکپارچه :۲ رابط
 • خروجی : ۲۰-۰ میلی آمپر

CPU 1217C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۵۰ KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۲۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۴ خروجی ۵ ولت تفاضلی
 • تعداد مدل : مدل DC/DC/DC
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال و ۸ ماژول سیگنال (SB) حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • رابط اترنت یکپارچه :۲ رابط
 • خروجی : دو خروجی آنالوگ یکپارچه ۲۰-۰ میلی آمپر
 • چهار قطار پالس خروجی با فرکانس ۱MHz
 • درایور ورودی/ خروجی (۱MHz-1.5v)

CPUهای ایمن در برابر خطا برای PLC های S7-1200

CPU1212FC زیمنس

” CPU1212FC دو ماژول CPU1215C و CPU1217C هشت ماژول سیگنال را می پزیرد”

 • ظرفیت حافظه : ۱۰۰KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۶ خروجی رله ای
 • تعداد مدل : ۲ مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC
 • قابل توسعه : ماژول های ورودی/خروجی cpu های استاندارد
 • تعداد شمارشگر : ۴ شمارشگر با فرکانس ۱۰۰KHZ و سه شمارشگربا فرکانس ۳۰KHZ
 • رابط اترنت یکپارچه :۲ رابط
 • ورودی : ۲ ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۲۴-۰ میلی آمپر

CPU1214FC زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۲۵KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۲۴ ورودی دیجیتال ۱۴ ولت DC و ۱۰ خروجی رله ای
 • تعداد مدل : ۲ مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC
 • قابل توسعه : ماژول های ورودی/خروجی استاندارد و حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (cm)
 • تعداد شمارشگر : ۳ شمارشگرسریع با فرکانس ۱۰۰KHZ و سه شمارشگربا فرکانس ۳۰KHZ
 • ورودی : ۲ ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۱۰-۰ ولت

CPU1215FC زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۵۰KB
 • تعداد مدل : ۲ مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC
 • ورودی خروجی یکپارچه : ۲۴ ورودی دیجیتال ۱۴ ولت DC و ۱۰ خروجی رله ای
 • رابط اترنت : ۲
 • قابل توسعه : ماژول های ورودی/خروجی استاندارد و fail-safe یک برد سیگنال (SB) حداکثر ۸ ماژول سیگنال fail-safe یا استاندارد (SM)، حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : ۳ شمارشگرسریع با فرکانس ۱۰۰KHZ و سه شمارشگربا فرکانس ۳۰KHZ
 • ورودی : ۲ ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۱۰-۰ ولت
 • خروجی : ۲ خروجی آنالوگ استاندارد ۲۰-۰ میلی آمپر

در این مقاله  انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس معرفی شد، همچنین آموزشگاه فنی سازان   جهت افزایش دانش کاربران در حوزه plc مقالاتی نیز قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *