آشنایی با انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس

پی ال سی های S7-400 زیمنس

شرکت زیمنس دو نوع CPU با کارائی های متفاوت برای پی ال سی S7-1200 تولید کرده است، که هر کدام از CPU ها قابل ارتقاء هستند. CPU های پی ال سی S7-1200 تا 3 ماژول ارتباطی و 8 ماژول سیگنال ارتقاء می یابند. ماژول های سیگنال با ترکیب شدن با کنترلر بدون تغییر در سا یز فیزیکی شان ورودی خروجی های آنالوگ و دیجیتال را توسعه می دهند. ماژول سیگنال سمت راست CPU متصل می شوند و ظرفیت ورودی خروجی های آنالوگ و دیجیتال را افزایش دهند. CPU های پی ال سی S7-1200 از سمت چپ با 3 ماژول ارتباطی ارتقاء می یابد، که این ارتقاء ارتباطات یکپارچه و استفاده از دستگاه های مختلف ورودی خروجی را میسر می کند. در این مقاله به معرفی انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس پرداخته شده است.

[lwptoc depth=”6″]

 انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس

 • CPU های استاندارد
 • CPU های ایمن در برابر خطا

مدل های CPUهای استاندارد برای PLC های S7-1200

 • CPU 1211C
 • CPU 1212C
 • CPU 1214C
 • CPU 1215C
 • CPU 1217C

مدل های CPUهای ایمن در برابر خطا برای PLC های S7-1200

 • CPU1212FC
 • CPU1214FC
 • CPU1215FC

بررسی جزئیات مدل های CPU های پی ال سی S7-1200

CPUهای استاندارد PLC های S7-1200

CPU 1211C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : 50KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : 6 ورودی دیجیتال و 4 خروجی رله ای
 • تعداد مدل : 3 مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال (SB) و حداکثر یک ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : سه شمارشگر سریع با فرکانس 100KHZ

 CPU 1212C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : 75KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 6 خروجی رله ای
 • تعداد مدل : 3 مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال (SB) و 2 ماژول سیگنال حداکثر 3 ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : 4 شمارشگر سریع با فرکانس ماکزیمم 100KHZ و یکی با فرکانس ماکزیمم 30KHZ

CPU 1214C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : 100KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10 خروجی رله ای
 • تعداد مدل : 3 مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال و 8 ماژول سیگنال (SB) حداکثر 3 ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : 3 شمارشگر با فرکانس 100KHZ و سه شمارشگربا فرکانس 30KHZ

CPU 1215C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : 125KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10 خروجی رله ای
 • تعداد مدل : 3 مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC , AC/DC/RLY
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال و 8 ماژول سیگنال (SB) حداکثر 3 ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : 3 شمارشگر با فرکانس 100KHZ و سه شمارشگربا فرکانس 30KHZ
 • رابط اترنت یکپارچه :2 رابط
 • خروجی : 20-0 میلی آمپر

CPU 1217C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : 150 KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : 24 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 4 خروجی 5 ولت تفاضلی
 • تعداد مدل : مدل DC/DC/DC
 • قابل توسعه : با یک برد سیگنال و 8 ماژول سیگنال (SB) حداکثر 3 ماژول ارتباطی (CM)
 • رابط اترنت یکپارچه :2 رابط
 • خروجی : دو خروجی آنالوگ یکپارچه 20-0 میلی آمپر
 • چهار قطار پالس خروجی با فرکانس 1MHz
 • درایور ورودی/ خروجی (1MHz-1.5v)

CPUهای ایمن در برابر خطا برای PLC های S7-1200

CPU1212FC زیمنس

” CPU1212FC دو ماژول CPU1215C و CPU1217C هشت ماژول سیگنال را می پزیرد”

 • ظرفیت حافظه : 100KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 6 خروجی رله ای
 • تعداد مدل : 2 مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC
 • قابل توسعه : ماژول های ورودی/خروجی cpu های استاندارد
 • تعداد شمارشگر : 4 شمارشگر با فرکانس 100KHZ و سه شمارشگربا فرکانس 30KHZ
 • رابط اترنت یکپارچه :2 رابط
 • ورودی : 2 ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه 24-0 میلی آمپر

CPU1214FC زیمنس

 • ظرفیت حافظه : 125KB
 • ورودی خروجی یکپارچه : 24 ورودی دیجیتال 14 ولت DC و 10 خروجی رله ای
 • تعداد مدل : 2 مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC
 • قابل توسعه : ماژول های ورودی/خروجی استاندارد و حداکثر 3 ماژول ارتباطی (cm)
 • تعداد شمارشگر : 3 شمارشگرسریع با فرکانس 100KHZ و سه شمارشگربا فرکانس 30KHZ
 • ورودی : 2 ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه 10-0 ولت

CPU1215FC زیمنس

 • ظرفیت حافظه : 150KB
 • تعداد مدل : 2 مدل DC/DC/RLY , DC/DC/DC
 • ورودی خروجی یکپارچه : 24 ورودی دیجیتال 14 ولت DC و 10 خروجی رله ای
 • رابط اترنت : 2
 • قابل توسعه : ماژول های ورودی/خروجی استاندارد و fail-safe یک برد سیگنال (SB) حداکثر 8 ماژول سیگنال fail-safe یا استاندارد (SM)، حداکثر 3 ماژول ارتباطی (CM)
 • تعداد شمارشگر : 3 شمارشگرسریع با فرکانس 100KHZ و سه شمارشگربا فرکانس 30KHZ
 • ورودی : 2 ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه 10-0 ولت
 • خروجی : 2 خروجی آنالوگ استاندارد 20-0 میلی آمپر

در این مقاله  انواع CPU های پی ال سی S7-1200 زیمنس معرفی شد، همچنین آموزشگاه فنی سازان  جهت افزایش دانش کاربران در حوزه plc مقالاتی نیز قرار داده است.

اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون متنی
مشاهده همه نظرات