تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی در سال 1403

برای مشاهده سرفصل هر دوره آموزشی، روی عنوان همان دوره کلیک کنید.

نام دوره آموزشیتاریخ شروع روزها و ساعت کلاس
آموزش تعمیرات موبایل9 تیرشنبه تا چهارشنبه 9 تا 12

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

2 تیر

31 خرداد

9 تیر

شنبه تا چهارشنبه 16 تا 20

پنج شنبه و جمعه 9 تا 16

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 13

آموزش پک کامل لوازم خانگی

24 خرداد

26 خرداد

پنج شنبه و جمعه 9 تا 17

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 12

آموزش تعمیرات برد لوازم خانگی

2 تیر

9 تیر

شنبه تا چهارشنبه 16 تا 20

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 13

آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی

9 تیر

31 خرداد

شنبه تا سه شنبه 9 تا 12

پنج شنبه و جمعه 9 تا 17

آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی

12 تیر

1 تیر

سه شنبه و چهارشنبه 9 تا 12

جمعه ها 9 تا 17

آموزش تعمیرات مکانیکی یخچال و فریزر

7 تیر

26 خرداد

پنج شنبه و جمعه 9 تا 17

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 13

آموزش تعمیرات تلویزیون

2 تیر

31 خرداد

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

پنج شنبه و جمعه 9 تا 14

آموزش تعمیرات دستگاه اسپرسوساز2 تیرشنبه تا چهارشنبه 12 تا 14

آموزش نصب و تعمیرات پکیج دیواری

26 خرداد

31 خرداد

9 تیر

شنبه تا چهارشنبه 14 تا 18

پنج شنبه و جمعه 9 تا 13

روزهای زوج 18 تا 20

آموزش تعمیرات برد پکیج دیواری

2 تیر

9 تیر 

شنبه تا چهارشنبه 16 تا 20

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 13

آموزش نصب و تعمیرات کولر گازی

26 خرداد

31 خرداد

10 تیر

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 13

پنج شنبه و جمعه 13 تا 17

یکشنبه و سه شنبه ها 18 تا 20

آموزش برق ساختمان درجه 2

26 خرداد

1 تیر

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14

جمعه ها 9 تا 14

آموزش برق ساختمان درجه 1

26 خرداد

24خرداد

روزهای زوج 17 تا 20

پنج شنبه ها 9 تا 15

آموزش برق صنعتی

2 تیر

شنبه تا چهارشنبه 17 تا 20

آموزش سیم پیچی الکتروموتور 

26 خرداد

شنبه تا چهارشنبه 14 تا 17

آموزش جوشکاری CO28 تیرجمعه ها 9 تا 13
آموزش جوشکاری برق (SMAW)7 تیرپنج شنبه ها 9 تا 13
آموزش جوشکاری آرگون (TIG)7 تیرپنج شنبه و جمعه ها 13 تا 17
آموزش لوله کشی آب ساختمان

7 تیر

26 خرداد

پنج شنبه و جمعه 10 تا 15

شنبه تا چهارشنبه 10 تا 15

آموزش لوله کشی گاز خانگی و تجاری24خردادپنج شنبه و جمعه ها 9 تا 14

دپارتمان‌های آموزشی فنی سازان

دپارتمان‌های آموزشی فنی سازان