معرفی تمام مشکلات رایج ماشین لباسشویی و راه حل های آن ها

مشکلات رایج ماشین لباسشویی

در دنیای امروز ماشین لباسشویی یکی از مهم ترین لوازم خانگی برای هر خانواده ای به حساب می آید و پیدا کردن مشکلات رایج ماشین لباسشویی و یا عیب یابی آن، گاها می تواند دردسرساز باشد. مخصوصا زمانی که همه لباس هایتان کثیف است و نیاز به استفاده از ماشین لباسشویی خود دارید، اما دقیقا زمانی که لباس هایتان را داخل ماشین لباسشویی قرار می دهید، متوجه خرابی و مشکل ماشین لباسشویی می شوید. در این مطلب، می خواهیم درباره مشکلات رایج ماشین لباسشویی و راه های عیب یابی آن و در پایان نحوه رفع این مشکلات صحبت کنیم البته ما در آموزشگاه فنی سازان آموزش تعمیرات لوازم خانگی که پک کامل تعمیر تمامی لوازم منزل می باشد را دارا می باشیم که شما با شرکت در این دوره می توانید تمام این مهارت ها را فرا بگیرید ، با ما همراه باشید.

آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی

پیدا کردن مشکلات رایج ماشین لباسشویی، رفع نمودن مشکلات رایج مربوط به خرابی لباسشویی، انجام سرویس یا تعمیرات ماشین لباسشویی، همگی به دانش و مهارت تخصصی مرتبط با نحوه عملکرد لباسشویی، وظایف و کارکرد هر یک از قطعات و در نتیجه تجربه انجام تعمیرات لباسشویی بستگی دارد. انجام عیب یابی ها و یا امور تعمیرات مرتبط با لباسشویی مسئله ای است که در رابطه با آن باید بسیار حساس بود، چون هر فردی صلاحیت لازم برای انجام این کار را ندارد و همچنین دستکاری های ناشیانه ممکن است در نهایت منجر به وارد آمدن خسارات جدی تر به دستگاه شما شود!

با وجود نکته ای که گفته شد، در این مقاله قصد داریم تا به طور کامل راهنمایی های لازم برای عیب یابی و حل مشکلات ماشین لباسشویی را معرفی کنیم تا بتوانید با داشتن تمامی اطلاعات و آگاهی لازم تصمیمات مناسب را برای تعمیر لباسشویی خود بگیرید.

آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی

تعمیر انواع برندهای ماشین لباسشویی

بعضی از مواردی که در ادامه مطلب به آنها می پردازیم بسیار ساده بوده و برای انجام آنها نیازی به برقراری ارتباط با تعمیرکار ندارید. اما برای انجام سایر موارد، پیشنهاد ما این است که با تعمیرکاران مجرب و ماهر تماس حاصل نمایید. البته مطالب گفته شده برای پیدا کردن ایرادات ماشین لباسشویی های زیر قابل استفاده بوده و برای همه آنها یکسان است:

 • ماشین لباسشویی اسنوا
 • ماشین لباسشویی آریستون
 • ماشین لباسشویی دوو
 • ماشین لباسشویی پاکشوما
 • ماشین لباسشویی ایندزیت و خیلی مدل ها و برندهای دیگر

مقاله پیشنهادی : آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی به صورت تخصصی

تعمیر انواع برندهای ماشین لباسشویی

مشکلات رایج ماشین لباسشویی ها

در این بخش مشکلات رایج ماشین لباسشویی را معرفی و راه حل رفع مشکل هر یک را بررسی می کنیم.

1- ﺑﺎ چرخاندن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، دستگاه روﺷﻦ نمی شود.

اﮔﺮ بعد از چرخاندن وﻟﻮم تایمر لباسشویی، ﻫﯿﭻ واکنش ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ شما دﯾﺪه نشود و حتی ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ هم روﺷﻦ نشود، موارد زیر را به عنوان علت احتمالی بروز چنین موردی در نظر بگیرید:

الف –  ﭘﺮﯾﺰ شما ﺑﺮق ﻧﺪارد.

عدم اتصال به برق.

ب – دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ دچار مشکل شده است.

راه حل این مورد از مشکلات رایج ماشین لباسشویی این است که زمانی ‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ وصل اﺳﺖ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ترﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی را ﺗﻮﺳﻂ یک دستگاه ولت‌ متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ مشکل نرسیدن ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ است، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید و اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه درست اﺳﺖ، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ خود را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

ج – ﮐﻠﯿﺪ ماشین لباسشویی ﺧﺮاب شده اﺳﺖ.

راهکار این مشکل این است که ﺑﺎ کمک ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی، ایرادات ﮐﻠﯿﺪ را مشخص کنید. به ‌وسیله دستگاه اهم‌ متر تمامی قطب های ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ و بررسی ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرتی که ﮐﻠﯿﺪ خراب بود باید ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و بعد از رﻓﻊ ایراد، دوباره ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی را به حالت اوﻟﯿﻪ خود بازگردانید.

د –  ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب شده اﺳﺖ و یا رابط‌ های آن ﻗﻄﻊ شده اند.

برای رفع این مشکل، سیم‌های راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌ طرف درب لباسشویی کشیده شده است و دوباره برگشته است که همان ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ها هستند را پیدا کنید و در حالتی ‌که درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ 2 ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ دستگاه اﻫﻢ ﻣﺘﺮ متصل کنید. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ دستگاه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ دستگاه اهم متر ﻣﻨﺤﺮف می شود. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، باید ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ اصلی خود ﺧﺎرج کرده و به‌ وسیله دستگاه اهم‌ متر آن را بررسی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ بود، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیم‌های راﺑﻄ را عوض کنید.

ﺑﺎ چرخاندن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، دستگاه روﺷﻦ نمی شود

2- آبکشی نکردن لباسشویی یا نیامدن آب درون ماشین لباسشویی

یکی از مشکلات رایج ماشین لباسشویی آبکشی نکردن آن است که می تواند علل مختلفی داشته باشد. علل آبگیری نکردن لباسشویی می تواند موارد زیر باشد:

 • درب ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی ﺑﺎز اﺳﺖ.
 • ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ آن ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ماشین ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • برد الکترونیکی ماشین لباسشویی خراب است.
 • پمپ ماشین خراب است.
 • شیر ورودی آب خراب است.

3- آب وارد لباسشویی شده است، اﻣﺎ عملیات ﺑﻌﺪی آن اﻧﺠﺎم نمی شود.

عدم شروع به کار ماشین لباسشویی بعد از آبگیری از مشکلات رایج ماشین لباسشویی می باشد. دلایل این مشکل می تواند یکی از موارد زیر باشد:

الف- بخش ﻫﯿﺪرو اﺳﺘﺎت ماشین ﺧﺮاب اﺳﺖ.

ب-  ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

برای حل این ایراد سیم‌های مابین ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی را از بقیه قسمت‌های ﻣﺪار ﺟﺪا کنید و مستقیماً ﺑﻪ برق 220 وﻟﺖ وصل کنید. اﮔﺮ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده‌ها به گوشتان رﺳﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ شما ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت سیم ها را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

4- زمانی‌ که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی ﺷﺮوع ﺑﻪ آبگیری می کند.

باید ﺷﯿﺮ آب را از لباسشویی جدا کنید و به صورت مستقل عیب یابی کنید. در صورتی که شیر خراب باشد باید آن را تعویض کنید. رایج ترین علت این مشکل همان خرابی شیر است. اما گاهی اوقات ممکن است مشکل از تایمر لباسشویی هم باشد. توصیه می کنیم دلایل جمع شدن آب در ماشین لباسشویی را بدانید و متناسب با آن تصمیم بهتری بگیرید.

5- لباسشویی مداوم در ﺣﺎل آبگیری اﺳﺖ و ﻗﻄﻊ نمیشود.

اﮔﺮ در زمان آبگیری، آب درون ماشین ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه باشد، به‌ طوری ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب هم دﯾﺪه شود، احتمال دارد مشکل از شیر ورودی آب باشد. در صورتی که اتصال برق دستگاه را هم قطع کردید اما همچنان آب داخل دستگاه سرازیر می شود، مشکل از شیر است. پیشنهاد می کنیم با یک تعمیرکار متخصص برای عیب یابی و رفع مشکلات ماشین لباسشویی خود تماس بگیرید.

6- ماشین لباسشویی ﻋملیات ﺷﺴﺘﺸﻮ را اﻧﺠﺎم می دهد اﻣﺎ آب ﮐﺜﯿﻒ را ﺗﺨﻠﯿﻪ نمی کند.

زمانی که آب کثیف از ماشین تخلیه نمی شود، این مشکل می تواند به مسدود بودن و گرفتگی مجاری تخلیه و یا حتی خرابی پمپ تخلیه و اجزای آن مربوط باشد. حل این مشکل به ظاهر می تواند راحت و بی دردسر باشد، اما اگر مشکل از پمپ تخلیه بود و نیاز به تعویض دارد، بهتر است هرچه سریعتر با تعمیرکار تماس بگیرید.

7- لباسشویی در زمان ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس، از جای خود حرکت می کند.

یکی از مشکلات رایج ماشین لباسشویی به خصوص انواع تسمه ای این ماشین ها لرزش زیاد و جابجایی ماشین لباسشویی هنگام کار است. برای جلوگیری از جا به جایی لباسشویی در زمان شستشوی لباس ها، باید بست ها را بررسی نمایید. مطمئنا بست های ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اند. اﯾﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ متصل کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی دیگر از علت هایی که موجب حرکت کردن لباسشویی می شود، تنظیم نبودن تراز ماشین لباسشویی است.

8- ﺻﺪای لباسشویی در زمان ﮐﺎر کردن زﯾﺎد اﺳﺖ.

شاید سر و صدای زیاد از حد ماشین را بتوان بزرگترین مشکل آن به شمار آورد زیرا این صداها به شدت سرسام آور می باشند. علت های این مشکل می توانند موارد زیر را شامل شوند:

الف-  بلبرینگ ‌های ماشین ﺧﺮاب شده‌ است.

راهکار: باید بلبرینگ ها را تعویض کنید.

ب- ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب ماشین، از ﺟﺎی ﺧﻮدش خارج‌ شده اﺳﺖ.

راهکار: اﮔﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ درب از ﺟﺎی اصلی ﺧﻮد خارج‌ شده است، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اولیه ﺑﺎز ﮔﺮدد و دوباره ﺑﺮ روی حاشیه‌های دروﻧﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب ﺗﺴﻤﻪ، ﯾﺎ ﻓﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮص خودش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ به‌ راحتی آزاد نشود.

ج-  مشکل از خرابی تسمه است.

راهکار: برای رفع این مشکل تسمه خراب را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ خودش ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

9- مشکل حل نشدن پودر شست و شو در لباسشویی

ﭘﻮدر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎپودری، ﺑﻪ بخش ﭼﻠﯿﮏ وارد نمی شود و در نتیجه مقداری از پودر ماشین لباسشویی به صورت حل نشده باقی می ماند. علت حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی می تواند هر یک از دلایل زیر باشد:

1- ﺟﺎﭘﻮدری ماشین ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

2- استفاده از پودرهای نامناسب و یا بیش از اندازه مصرف کردن.

10- توقف یا خاموش شدن لباسشویی در حین کار

توقف ماشین لباسشویی و کار نکردن آن می تواند به شکل های مختلفی اتفاق بیفتد. احتمال دارد موتور بعد از شروع به کار متوقف شود. حتی امکان دارد تایمر ماشین مشکل داشته باشد و در اواسط عملیات، ناگهان از کار بیوفتد و یا حتی احتمال دارد لباسشویی بنابر دلایلی ناگهان خاموش شود و متوقف شود.

علل بروز این مشکل می تواند متفاوت باشد:

 • خرابی در قسمت میکروسوئیچ درب
 • خرابی در زبانه و قفل درب ماشین
 • خرابی تایمر الکترونیک لباسشویی
 • مشکل شیر برقی ورودی آب
 • خرابی موتور لباسشویی

11- دیگ لباسشویی به درستی نمی چرخد

نچرخیدن ماشین لباسشویی و یا نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی نیز یکی از مشکلات رایج ماشین لباسشویی است که می تواند علت های زیادی داشته باشد. بهترین راهکار برای پیدا کردن مشکل دستگاه و تعمیر آن، بازدید از لباسشویی توسط تکنسین متخصص و ماهر است. بعضی از علت های نچرخیدن دیگ لباسشویی را در زیر برایتان آورده ایم:

 • خراب بودن سیستم قفل درب ماشین
 • خرابی تسمه محرک لباسشویی
 • مشکل موتور و اجزای مرتبط آن مانند کوپلر، کلاچ و…
 • ایراد 12: مشکل رایج سوختن برد ماشین لباسشویی

برد ماشین لباسشویی قطعه ای بسیار حساس و حیاتی می باشد که از تعداد زیادی فیوز و خازن تشکیل شده است و یک قطعه کاملا الکترونیکی در لباسشویی است. مهم ترین و رایج ترین علت سوختن برد ماشین لباسشویی می تواند نوسانات برق و یا رسیدن آب به قسمت برد باشد.

در صورت سوختن قسمت برد لباسشویی راه حل اساسی تعویض برد لباسشویی است، البته توصیه می کنیم حتما علت سوختن برد را بررسی کنید تا از بروز دوباره این مشکل جلوگیری کنید.

دیگ لباسشویی به درستی نمی چرخد

12- مشکل وجود برق در بدنه ماشین لباسشویی

یکی از مشکلات رایج ماشین لباسشویی که کاملا خطرناک بوده و باید سریعا برطرف شود برق دار بودن بدنه دستگاه است. بعضی اوقات بدنه لباسشویی برق دار می شود که می تواند بسیار خطرناک باشد چون وجود آب در لباسشویی که رسانایی الکتریکی خوبی دارد می تواند به برق گرفتگی و یا حتی سوختگی شما منجر شود. در این مواقع هرچه سریعتر ماشین لباسشویی را از برق بیرون بکشید. و بعد موارد زیر را برای علت برق داشتن بدنه لباسشوییتان بررسی کنید:

قسمت های مختلف ماشین را برای نشتی آب چک کنید. چون آب می تواند برق گرفتگی را تشدید کند، احتمال دارد به دلیل نشت آب در یک قسمت و نیز وجود مشکلات الکتریکی، بدنه لباسشویی برق دار شده باشد. سیم ارت یا اتصال به زمین ماشین لباسشویی باید به درستی وصل شده باشد، اگر این سیم اصلا وصل نیست و یا به لوله آب وصل شده است، می تواند دلیل برق دار شدن بدنه لباسشویی شما باشد.

تمامی سیم کشی های الکتریکی و فیش های برق لباسشویی خود را چک کنید. اگر روکش سیم ها خراب شده است یا سوختگی خفیفی در آنها مشاهده می شود، آنها را سریعا تعویض کنید.

کابل برق و دوشاخه و پریز برقی که لباسشویی به آن وصل شده است را تست کنید. علائمی مانند بوی سوختگی از جانب پریز، زنگ زدگی دوشاخه و سیاه شدن پریز یا دوشاخه که می تواند بخاطر سوختگی باشد را حتما جدی بگیرید.

13- دلایل پریدن فیوز در زمان استفاده از ماشین لباسشویی

در اکثر مواقع پریدن فیوز برق هنگام روشن بودن ماشین لباسشویی به مشکل فیوزها و برق کشی خانه شما برمی گردد. اگر در ساعات اوج مصرف برق از لباسشویی و چند وسیله برقی دیگر که مصرف بالایی دارند، مانند کولر گازی و اتو و… به طور همزمان استفاده کنید، احتمال پریدن فیوز به دلیل ناتوانی در تامین جریان برق کافی بسیار زیاد است. بنابراین در زمان استفاده از ماشین لباسشویی وسایل برقی پرمصرف دیگر را از برق بکشید. دقت داشته باشید که برای حل مشکلات رایج ماشین لباسشویی به یک متخصص مراجعه کنید.

افزایش جریان باعث پریدن فیوز برق می شود اما با گذشت زمان ممکن است استهلاک فیوز شما باعث ایجاد حساسیت و یا معیوب شدن آن شده باشد. به صورتی که با افزایش یافتن جریان حتی با کمترین مقدار، باعث پریدن فیوز شود. اما شما با عوض کردن فیوز می توانید مشکل خود را رفع کنید. دقت کنید که اکثر ماشین های لباسشویی را اصلا نباید به فیوزهایی با آمپر کمتر از 16 وصل کرد. البته استفاده کردن از یک فیوز قویتر می تواند راه حلی ساده برای رفع این مشکل باشد. وجود مشکلات در سیم کشی های داخلی ماشین لباسشویی هم می تواند یکی از علت های پریدن فیوز در هنگام استفاده از ماشین های لباسشویی باشد. اگر به تازگی فیوز دستگاه را عوض کرده اید و یا از سلامت کامل آن اطمینان دارید، اتصالی در سیم کشی و یا مشکل سیم پیچ راه انداز دستگاه ممکن است عامل این مشکل باشد.

اشتراک در
اطلاع از
2 دیدگاه
قدیمی‌تر
جدیدتر پر امتیازترین
بازخورد درون متنی
مشاهده همه نظرات
مهتاب احمدی
8 ماه پیش

سلام خسته نباشید، ممنون از مقاله کامل و خوبتون
من یه راهنمایی نیاز داشتم، دیروز توی مجله اقتصاد آفرین خوندم یکی از دلیل های وزوز صدای ماشین لباسشویی اینه که دریچه ورودی آب خراب شده، ولی تو اون رپورتاژ ننوشته بود چیکار باید بکنیم واسه حلش، خواستم بدونم چقدر احتمالش هست مشکل از این قسمت باشه؟
و اینکه آیا مراجعه به محل و تعمیر هم انجام میدید؟

fannisazan
پاسخ به  مهتاب احمدی
8 ماه پیش

سلام تشکر از شما
توضیحاتی که در داخل این مطلب ارائه شده جزو راهکارهایی هستن که با انجامش می تونین مشکل رو برطرف کنین ، متاسفانه این مرکز فقط مخصوص آموزش هستش و تعمیرات انجام نمیشه و یه توصیه ای هم که داریم اینه که اگر سررشته ای در تعمیرات ندارین حتما به یه مرکز تخصصی برای تعمیر مراجعه کنید.