نمونه سوالات اعلام حریق مخصوص امتحانات فنی و حرفه ای همراه با پاسخنامه

ما در این مطلب برای شما هنرجویان گرامی به یک سری از نمونه سوالات رشته نصب اعلام حریق اشاره نموده ایم که این سوالات به شما در قبولی این امتحان کمک بسیاری خواهند کرد با ما همراه باشید :

سوالات رشته اعلام حریق

نمونه سوالات امتحانات فنی حرفه ای اعلام حریق

 

 

 

1) این نوع دتکتور دارای یک سلول نوری در داخل خود می باشد که با ورود دود به محفظه و کم شدن نور تحریک شده و اعلام حریق می نماید؟

الف) دتکتور دودی یونیزاسیو      ب) دتکتور دودی اپتیکال         ج)  دتکتور دودی اشعه ای                  د) دتکتور حرارتی

2) این نوع دکتکتورها شامل دو طبقه هستند که یکی به عنوان دتکتور حرارتی و دیگری به عنوان دتکتور دودی عمل می کند.

الف) دتکتور شعله ای        ب) دتکتور دودی        ج) دتکتور مولتی       د) دتکتور گازی

3)  در کابل کشی سیستم اعلام حریق کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در انتهای مسیر زون ها همیشه یک مقامت موازی با خط متصل می کنند.

ب) در کابل کشی سیستم اعلام حریق م یتوان از سیم 5/1 میلی متر مربع استفاده نمود.

ج) کابل های سیستم اعلام حریق باید جدا از سایر کابل ها سیم کشی شوند.

د) از مسیر زون ها و آژیرها می توان انشعاب گرفت.

4) در اطفاء حریق لوازم برقی اولین کاری که باید انجام دهیم چیست؟

الف) استفاده از آب جهت خاموش کردن

ب) استفاده از گاز دی اکسید کربن

ج) قطع فیوز اصلی و استفاده از کپسول گاز منواکسید کربن

د) قطع فیوز و استفاده از آب جهت خاموش کردن

5)  زون بندی در سیستم اعلام حریق به چه منظوری انجام می گیرد؟

الف) شناسایی سریع محل حریق    ب) کاهش هزینه ها      ج) صرفه جویی در مصرف برق             د) کاهش درجه حرارت محیط

6) در کدام نوع از دتکتورها از قسمت گیرنده RX و فرستنده TX استفاده شده است؟

الف) حرارتی      ب) نوری اپتیکال        ج) گازی        د) اشعه ای

7) دتکتورهای دودی چند نوع می باشند؟

الف) چهار نوع دودی یونیزاسیون – دودی نوری – دودی اشعه ای

ب) چهار نوع یونیزاسیون، گازی، دودی، حرارتی

ج) یک نوع دودی یونیزاسیون

د) دو نوع گازی و حرارتی

8) در انبارهایی که از مواد PVC انباشته شده و احتراق ناشی از آن ها همراه با دود غلیظ است از چه نوع دتکتوری استفاده می شود؟

الف) دودی اپتیکال      ب) دودی یونیزاسیون        ج) دودی اشتعه ای         د) گازی

9) حداکثر پوشش دتکتورهای حرارتی و دودی به ترتیب برابر است با:

الف) 50 متر مربع و 50 متر مربع

ب)  50 متر مربع و 100 متر مربع

ج) 100 متر مربع و 50 متر مربع

د) 100 متر مربع و 100 متر مربع

10) فاصله بین دو شستی فشاری اعلام حریق از هم چند متر است؟

الف)  50 متر        ب) 30 متر              ج) 5 متر                     د) 2 متر

11) ارتفاع نصب شستی های اعلام حریق از سطح زمین چند متر می باشد؟

الف) 2 متر        ب) 5/0 متر                ج) 4/1متر                    د) 7/0 متر

12)  در سیستم اعلام حریق عملکرد فلاشرها همراه با ……. می باشد که به صورت ………. با هم بسته می شوند.

الف) آژیرها – موازی        ب) آژیرها – سری            ج) دتکتورها – موازی          د) دتکتورها – سری

13)  در مورد سیستم های اعلام حریق کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) کابل کشی سیستم های اعلام حریق فقط به صورت رادیال می باشد.

ب) در محیط های پر سر و صدا از آژیرهای موتوردار استفاده می شود.

ج) وظیفه اصلی دتکتروها تشخیص و اعلام حریق است.

د) در سیم کشی این سیستم نمی توان از دتکتورها و ژژیرها انشعاب گرفت.

14) در پایه دتکتورها ELOR جهت نصب چه المانی به کار می رود؟

د) فلاشر  ج) مقاومت انتهای خط           ب) سلف  الف) خازن

15) در پایه دتکتورها علامت + و – جهت اتصال چه المانی به کار می رود؟

د) جهت اتصال فلاشر           ج) تغذیه ورودی     ب) دتکتور بعدی     الف) مقاومت انتهای خط

16) برای تشخیص دود در داکت های تهویه از چه نوع دتکتوری استفاده می شود؟

د) دتکتور حرارتی  ج) دودی اشعه ای    ب) دودی یونیزاسیون           الف) دودی اپتیکال

17) کدام گزینه در مورد دتکتور دودی صحیح نمی باشد؟

الف)  دتکتور دود نباید در مسیر کوران هوا نصب شود.

ب) دتکتور دود را می توان در موتورخانه و کنار بویلر نصب نمود.

ج) برای تعیین محل نصب باید از استاندارد 5839 BS استفاده نمود.

د) این دتکتورها به صورت سقفی نصب می شوند.

18) در محل هایی که تغییرات دما ناگهانی اتفاق می افتد از این نوع دتکتورها استفاده می شود؟

د) دتکتور نوری      ج) دتکتور دودی     ب) دتکتور حرارتی افزایشی   الف) دتکتور حرارتی نوع ثابت

19) دتکتورهای حرارتی دارای یک مقاومت حرارتی می باشند که در اثر حرارت حاصل از حریق مقاومت آن …. شده و باعث …. جریان می شود و به مرکز کنترل اعلام حریق می نماید:

د) زیاد کاهش        ج) زیاد افزایش      ب) کم کاهش         الف) کم – افزایش

20) مفهوم دتکتور مولتی چیست؟

الف) به عنوان دتکتور گازی می باشند.

ب) این دتکتورها شامل دو طبقه یکی به عنوان دتکتور دودی و دیگری دتکتور حرارتی می باشند.

ج) فقط دود را تشخیص می دهد.

د) این نوع دتکتور فقط حرارت را تشخیص می دهد.

21) منظور از دتکتور سر خود چیست؟

الف) دارای تحریک و آژیر داخلی است.

ب) فرقی با دتکتور معمولی ندارد.

ج) این نوع دتکتور هم به صورت سری و هم موازی بسته می شود.

د) فقط سری بسته می شود.

22) سیم کشی سیستم اعلام حریق طبق قوانین رایج سیم بندی IEEE و استاندارد ………… انجام می شود.

د) 5839 BS        ج) 5839BAM     ب) 5678BD       الف) 5833 BB

23)  مقدار مقاومت نصب شده در شستی های اعلام حریق چند اهم می باشد؟

د) 470 اهم           ج) 50 اهم            ب) 270 اهم         الف) 100 اهم

24) کدام یک از گزینه ها جزو اجزای سیستم اعلام حریق نمی باشد؟

د) کواد    ج) آژیر و فلاشر    ب) شستی الف) دتکتور

25) کدام نوع دتکتور در سیستم های اعلام حریق سریعتر از بقیه عمل می کند؟

د) حرارتی           ج) دودی  ب) گازی الف) شعله ای

26) حداقل مقدار صدای آژیر در سیستم های اعلام حریق چقدر باید باشد؟

الف) 30 دسی بل کمتر از صدای محیط

ب) 65 الی 100 دسی بل بیشتر از صدای محیط

ج) 50 الی 65 دسی بل بیشتر از صدای محیط

د) 50 دسی بل کمتر از صدای محیط

27) کدام دتکتور دودهای مرئی و نامرئی را کشف می کند؟

د) دتکتور حرارتی   ج) دتکتور دودی اشعه ای       ب) دتکتور دودی یونیزاسیون   الف) دتکتور گازی

28) کدام دتکتور به آتش نامحسوس حساس می باشد؟

د) نوری ج) حرارتی           ب) گازی الف) شعله ای

29) در نقشه های سیستم اعلام حریق، MCP نشانگر چیست؟

د) شستی  ج) تابلو اصلی سیستم            ب) آژیر الف) فلاشر

30) ولتاژ تغذیه سیستم اعلام حریق چند ولت است؟

د) 24 ولت           ج) 100 ولت        ب) 6 ولت            الف) 10 ولت

31) در صورت عدم اتصال باتری به طرز صحیح کدام لامپ خطا روشن می شود؟

د)  sounder fault           ج) main sound  ب) supply         الف) sound

32) کاربرد باتری در سیستم اعلام حریق چیست؟

د) تغذیه فلاشرها     ج) فقط تغذیه دتکتورها          ب) تغذیه آژیرها     الف) تغذیه سیستم هنگام قطع برق

33) دتکتورهای حرارتی به چند دسته تقسیم می شوند؟

د) ثابت-افزایشی     ج) گازی-ترکیبی     ب) ثابت- ترکیبی- استنشاقی    الف) یونیزاسیون – اپتیکال

34) اتصال دو پایه آخر در آخرین دتکتورها در هر مسیر زون چگونه است؟

د) اتصال به شستی  ج) اتصال توسط مقاومت خاص ب) اتصال باز        الف) اتصال کوتاه

35) چراغ استروب لایت در سیستم اعلام حریق در کجا کاربرد دارد؟

د) در پالایشگاه       ج)  بالای سر درب واحدها     ب)  در کنار آژیر    الف) سقف ها

36) در سیستم اعلام حریق برق اضطراری چگونه تامین می شود؟

د) 2 عدد باتری 12 ولت سری ج) 2 عدد باتری 12 ولت موازی          ب) باتری خشک 36 ولت      الف) باتری خشک 12 ولت

37) در سیستم اعلام حریق برای سیم کشی دتکتورها و آژیرها باید از سیم استاندارد با سطح مقطع …… و از نوع ……. باشد.

د) 5/1 – مفتولی     ج) 5/2 – افشان      ب) 5/0 – افشان     الف)  5/1 – افشان

38) چنانچه بر روی دتکتور نوشته شده باشد smoke مفهوم آن اینست که دتکتور از نوع ……….. است.

د) حرارتی           ج) اشعه ای           ب) دودی الف) نوری

39) دتکتورهای دودی اشعه ای معمولا چه فضایی را می توانند پوشش دهند؟

الف)  فضایی به پهنای 15 متر و به طول 10 الی 100 متر

ب) فضایی به پهنای 20 متر و به طول 10 الی 100 متر

ج) فضایی به پهنای 50 متر و به طول 10 الی 200 متر

د) فضایی به پهنای 15 متر و به طول 5 الی 200 متر

40) در سیستم اعلام حریق کلیه آژیرها باید به صورت …… باشند تا باعث خطای sounder fault نشود.

د) سری   ج) اتصال باز        ب) اتصال کوتاه      الف) قطبی

41) مقاومت استفاده شده در داخل شستی اعلام حریق ……. اهم است تا باعث خطای ………….. نگردد.

د) 75 اهم – آژیر    ج) 470 اهم-اتصال کوتاه       ب) 500 اهم-اتصال کوتاه       الف) 68 اهم-آژیر

42) دتکتور حرارتی معمولا در کجای منزل نصب می شود؟

د) حمام   ج) آشپزخانه         ب) اتاق خواب       الف) راهرو

43) مواد سوختنی مثل بنزین و الکل که دود نمی کنند توسط کدام آشکارساز مشخص می شوند؟

د) یونیزاسیون        ج) حرارتی          ب) نوری الف) شعله

44) کدام یک از آشکارسازهای زیر بر اساس تشخیص اشعه مادون قرمز یا ماوراء بنفش عمل می کند؟

د) حرارتی           ج) شعله ای           ب) دودی الف) نوری

45) در مکان هایی که پارازیت و سر و صدای زیاد وجود دارد و ساکنین قادر به شنیدن صدای آژیر نیستند چه چیزی استفاده می شود؟

د) بلندگو  ج) فلاشر و آژیر موتوردار     ب) تلفن   الف) فلاشر

46) در کدام یک از سیستم های اعلام حریق زیر مرکز دقیق آتش شناسایی می شود؟

الف) سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

ب) سیستم اعلام حریق معمولی

ج) انفرادی

د) امکان شناسایی وجود ندارد

47) کدام یک از موارد زیر در مورد سیستم اعلام حریق صحیح نیست؟

الف) به طور کلی دتکتورهای دودی بسیار سریع تر از دتکتورهای حرارتی عمل می کنند.

ب) به طور کلی بهتر است دتکتورها در معرض حرکت شدید هوا قرار نگیرد.

ج) آشکارساز استنشاقی یا مکشی بر اساس نمونه گیری از هوای یک فضای معین دود را تشخیص می دهد.

د) دستگاه DVR از اجزاء اصلی سیستم اعلام حریق است.

48) کدام یک از موارد زیر در مورد شستی های اعلام حریق صحیح نمی باشد؟

الف) شستی ها باید کاملا قابل رویت باشند و در ارتفاع 140 سانتی متری از کف نصب می شوند.

ب) شستی باید در نزدیک درهای خروجی و مسیرهای فرار نصب شوند.

ج) شستی ها باید به رنگ دیواری باشند که روی آن نصب می شود.

د) فاصله شستی ها از هم نباید بیش از 30 متر باشد.

49) مفهوم CPR و EOLR در سیستم اعلام حریق چیست؟

الف) CPR مقاومت شستی 470 اهم و ELOR مقاومت انتهای خط 6800 اهم

ب) تابلوی اصلی اعلام حریق – مقاومت انتهای خط

ج) مقاومت انتهای خط – تابلوی اصلی اعلام حریق

د) آژیر داخلی – فلاشر

50) یک ساختمان 5 طبقه که دارای هم کف و زیر زمین جداگانه است و یک دستگاه آسانسور و یک راه پله دارد حداقل چند زون باید داشته باشد؟

د) 10 زون           ج) 9 زون ب) 8 زون           الف) 7 زون

51) در سیستم های اعلام حریق حسگرهای یک زون چگونه به یکدیگر متصل می شوند؟

د) امکان این کار وجود ندارد.  ج) مختلط ب) سری الف) موازی

52) مبنای عملکرد سیستم‌های اعلام حریق چیست؟

الف) تشخیص، پردازش و اعلام

ب) تشخیص، اعلام و پردازش

ج) تشخیص، ذخیره سازی و اعلام

د) هیچکدام

53)  مقدار مقاومت سری شده با سوئیچ شستی بین ……… تا ……… اهم می‌باشد. (به ترتیب از راست به چپ)

د) 680-820         ج) 470-680        ب) 140-160       الف) 90-110

54) بر روی آشکار سازی کد OH دیده می‌شود منظور آن چیست؟

د) دتکتور دودی نوری و حرارتی          ج) دتکتور دودی نوری          ب) دتکتور دودی یونی          الف) دتکتور حرارتی

55) از کدام دتکتور در تونل‌های ایستگاه‌های مترو استفاده می‌شود؟

د) دتکتور CO      ج) دتکتور شعله‌ای  ب) دتکتور حرارتی نرخ افزایشی          الف) دتکتور حرارتی خطی

56) کدام یک از سیستم اعلام حریق‌های زیر، محل‌های فرار را محافظت می‌کند؟

د) L1     ج) L4    ب) L2    الف)  L3

57) به چراغ چشمک زن که به عنوان هشدار دهنده بصیری در راهرو و راه پله استفاده می‌شود ………… می‌گویند.

د) MCP ج) استروب          ب) LED حریق     الف) ریموت اندیکاتور

58) حداکثر فاصله پیمایش تا دسترسی به شستی اعلام حریق در هر طبقه برای مکان‌های کم خطر …………. و پر خطر …………. می‌باشد. (به ترتیب از راست به چپ)

د) 60-30 ج) 45-30           ب) 30-60           الف) 60-45

59) از کدام دکمه برای قطع ارتباط بین تابلو مرکزی و مدارهای تکرار کنترل استفاده می‌شود؟

د) Drill  ج) Zone            ب) Silence        الف) Reset

60) کدام یک از وسایل زیر جزو وسایل تشخیص حریق نیست؟

د) هیچکدام           ج) آشکارساز دود    ب) شستی اعلام حریق          الف) آشکارساز شعله

61) حسگر PIR چه وظیفه ای دارد؟

الف) تشخیص حرکت موجودات زنده

ب) تشخیص حرارت بدن

ج) تشخیص اشعه مادون قرمز موجودات زنده

د) گزینه های الف و ج

62) شستی تمپر روی کدام یک از تجهیزات زیر وجود دارد؟

د) هر سه مورد      ج) صفحه کلید        ب) آشکارسازها     الف) آژیر بیرونی

63) مسیرهای سیم کشی در سیستم اعلام حریق ………… به صورت شعاعی یا خطی است.

د) متعارف            ج) آدرس پذیر        ب) هوشمند           الف) دستی

64) سیم کشی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر بر خلاف متعارف ………… است.

د) تک سیم            ج) دو سیم ب) حلقه  الف) سه سیم

65) برای فعال کردن شستی اعلام حریق نوع …………… فقط باید شیشه روی آن شکسته شود.

د) D      ج) C     ب) A     الف) B

66) شستی در فرار اضطراری به رنگ …………… است.

د) آبی     ج) سبز    ب) بنفش الف) قرمز

67) کدام یک از دتکتورهای زیر شعله ای نیست؟

د) ترکیبی             ج) ماوراء بنفش      ب) مادون قرمز      الف) مونواکسید کربن

68) نام دیگر تلفن کننده به آتش نشانی در سیستم اعلام حریق …….. است.

د) Audio Dialer  ج) Repeater     ب) UPS الف) Line Isolator

69) دتکتور …………. ترکیبی از دو نوع دتکتور ثابت و نرخ افزایشی است.

د) Fixed ج) دما ثابت           ب) Combo        الف) Rate of Rise

70) اساس کار سیستم های اعلام حریق معمولی چیست؟

د) ترانزیستور نیمه هادی        ج) دیود   ب) میکروپروسسور الف) میکروکامپیوتر

71) کدامیک جزو اجزای سیستم های اعلام حریق نیست؟

د) تجهیزات تشخیص حریق     ج) مرکز کنترل یا پانل مرکزی ب) سیستم ضبط صدا الف) تجهیزات اعلام حریق

72) ولتاژ کاری دتکتورها در حالت جریان ثابت DC کدام مورد زیر نیست؟

د) 72 ولت           ج) 48 ولت           ب) 24 ولت          الف) 12 ولت

73)  کدام گزینه در سیستم های اعلام حریق جزو راه های آگاه کردن ساکنین از وجود حریق نیست؟

د) چراغ های نشانگر ج) قطع کننده مدار   ب) شستی های اعلام حریق     الف)  آژیر یا زنگ

74) تست کابل ها توسط چه دستگاهی انجام می شود؟

د) اوسیلوسکوپ     ج) اهم متر            ب) سپراتور          الف) فازمتر

75) کابل کشی سیستم های هوشمند به چه شکل انجام می شود؟

د) حلقوی ج) رادیال ب) سری الف) خطی

76)  کدامیک از اتصالات زیر برای اتصال سیم های افشان به یکدیگر مناسب تر است.

د) اتصال عرضی    ج) اتصال سر به سر ب) اتصال سه راهی الف) اتصال طولی

77) اجسامی که جریان برق را به راحتی از خود عبور می دهند چه نام دارند.

د) الف و ب           ج) عایق  ب) هادی الف) رسانا

78) در تاسیسات الکتریکی رنگ سیم نول کدام است.

د) آبی     ج) زرد   ب) قهوه ای           الف) مشکی

79) برق شهر چند ولت می باشد.

د) 220 ولت ثابت    ج) 220 ولت متناوب            ب) 240 ولت        الف) 230 ولت

80) حرکت الکترون های آزاد در داخل هادی را………………..می نامند.

د) جریان ج) توان   ب) مقاومت           الف) ولتاژ

81) اجسامی که در لایه آخرشان چهار الکترون دارند……………………نامیده می شوند.

د) نیمه هادی          ج) عایق  ب) هادی  الف) ابر رسانا

82) کدام گزینه شامل اجراء متر نمی باشد؟

د) سانتی متر         ج) فوت   ب) مولتی متر        الف) دسی متر

83) کدام یک از عوامل مضر فیزیکی محیط کار نیست؟

د) مواد شیمیایی      ج) حرارت           ب) روشنایی         الف) صدا

84) هدایت الکتریکی کدام ماده از بقیه کمتر است؟

د) آلومینیوم           ج) طلا    ب) نقره   الف) مس

85) در یک مدار الکتریکی با ولتاژ ثابت با افزایش مقاومت مدار جریان …..

د) امکان افزایش یا کاهش دارد. ج) تغییر نمی کند.    ب) افزایش می یابد.  الف) کاهش می یابد.

86) مقاومت یک هادی به چه عواملی بستگی دارد؟

د) طول، سطح مقطع و جنس سیم           ج) جنس و طول سیم             ب) قطر و سطح مقطع           الف) طول و سطح مقطع

87) برطبق قانون کولن دو بار همنام همدیگر را ……….

الف) جذب می کند

ب) دفع می کند

ج) نه جذب می کند نه دفع می کند

د) تحت تاثیر قرار می دهند ولی نیرویی به هم وارد نمی کنند.

88) کدام یک از مواد زیر در چاه ارت استفاده میگردد؟

د) هر سه مورد      ج) صفحه مسی      ب) نمک الف) زغال

89) حداقل ولتاژخطرناک برای بدن انسان حدودا چقدر است؟

د) 12 ولت           ج) 65 ولت           ب) 380 ولت        الف) 220 ولت

90) جنس سیم لحیم چیست؟

د) قلع و روی        ج) آلومینیوم و روی ب) قلع و مس        الف) مس و روی

پاسخنامه :

نمونه سوالات امتحانات فنی حرفه ای اعلام حریق

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۱ از ۵
از مجموع ۷ رای
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخورد درون متنی
مشاهده همه نظرات